23:22 EDT Thứ ba, 19/06/2018
RSS

Giới thiệu Website

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Quảng cáo
Quảng cáo 2
Quảng cáo 3

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 102

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1249

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 43996

Trang nhất » Tin tức » Tin tức - sự kiện

BOI DƯƠNG THƯƠNG XUYEN

Thứ ba - 21/03/2017 03:32
PHÒNG GD& ĐT TRÀ BỒNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN HOA SEN                                Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                             Số:     /KH-MNHS                                      Trà Xuân, ngày 01 tháng 6 năm 2016
                        
                               KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
                                                   Năm học 2016-2017
         
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giaó dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;
          Căn cứ hướng dẫn số 109/GD&ĐT-CM, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng  về việc hướng dẫn triển khai công tác Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên năm học 2016-2017 cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình địa phương, nhà trường
1.Thuận lợi
 - Được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn học tập bồi dưỡng thường xuyên.
 - Đội ngũ CBGV trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu trong việc tự học tập bồi dưỡng cho bản thân.
2. Khó khăn
- Việc tập trung để học trao đổi những vướng mắc còn hạn chế, chủ yếu là tự học.
II. Mục đích, đối tượng của việc học BDTX
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang công tác giảng dạy tại trường. Tổng số: 22. CBQL: 01, GV: 21.
III. Nội dung, phương châm, hình thức, thời lượng bồi dưỡng
          1. Khối kiến thức bắt buộc: (Gồm nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2)
          1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Thời lượng bồi dưỡng tập trung: 15 tiết
          - Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết
- Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định từng năm học
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học và nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Thời lượng bồi dưỡng tập trung: 15 tiết
- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết
- Nội dung: Do sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng quy định cụ thể theo từng năm học.
1.3. Nội dung bồi dưỡng 3:
- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV.
- Thời lượng khoảng 60 tiết/năm học.
- Nội dung: Đây là khối kiến thức tự chọn bao gồm các Modul bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên theo bậc học và các Modul của dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ Mầm non.
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non năm học 2016 – 2017, giáo viên tự lựa chọn 4 Modul bồi dưỡng. (Có danh sách kèm theo).
2. Phương châm bồi dưỡng
     Tích cực, tự giác.
         3. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:
          -  Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trường, liên trường hoặc cụm trường.
-  Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên, đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên, tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
- Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa. (qua mạng Website, diễn đàn).
 4.  Thời gian bồi dưỡng thường xuyên:
    -  Tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017. (Kế hoạch tự học của cá nhân xây dựng từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017.
IV.           Chương trình và  nội dung kế hoạch bồi dưỡng:
1.     Khối kiến thức bắt buộc:
1.1              . Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết (theo hướng dẫn )
- Nội dung: Những vấn đề chung trong công tác quản lý giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục triển khai.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết (theo hướng dẫn).
- Nội dung: Xây dựng bộ hồ sơ quản lý nhà trường và hồ sơ giáo viên.
          2. Nội dung bồi dưỡng khối kiến thức tự chọn : (lựa chọn theo hướng dẫn) 60 tiết.
 
TT Tên Modul
Modul
Thời gian thực hiện Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
 

thuyết
Thực hành
1 Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức. MN 14 Tháng 10/2016 9 6 0
2 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mỹ. MN 25 Tháng 11/2016 9 6 0
3 Đánh giá trong giáo dục mầm non. MN 33 Tháng 01+02/
2017
9 6 0
4 Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non. MN 36 Tháng 3+4/
2017
9 6 0
 
         4. Tiến độ thực hiện:
* Thời gian thực hiện chung của đơn vị:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tháng 6/2016 - Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của Nhà trường.
- Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân
CBQL
 
 
Tháng 7+8/2016 - Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2
- Duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên
CBQL+GV
CBQL+TTCM
Tháng 9/2016 - Tổ chức tập trung bồi dưỡng cho GV nội dung bồi dưỡng 1 CBQL+GV
Tháng 10/2016 Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3 và Modul dự án:
- Mã Modul: MN 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức.
    CBQL+GV
 
Tháng 11/2016 Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3 và Modul dự án:
- Mã Modul: MN 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mỹ.
  CBQL+ GV
 
 
Tháng 12/2017 Moldul dự án:
- Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên
CBQL+ GV
 
 
Đ/C
HT+PHT
Tháng 01+02/2017 Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3 và Modul dự án:
- Mã Modul: MN 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non.
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên
   CBQL+ GV
  
          Đ/C
      HT+PHT
Tháng 3+4/2017 Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3 và Modul dự án:
- Mã Modul: MN 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non.
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên
 
 
 CBQL+ GV
 
 
Đ/C
       HT+PHT
Tháng 5+6/2015 - Báo cáo kết quả BDTX
- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.
- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giaó Dục và Đào Tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.
Tổ trưởng chuyên môn+ BGH
          V. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX.
Thực hiện đánh giá và công nhận kết quả BDTX theo Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và Giáo dục thường xuyên ngày 10/07/2010 (Chương III, Điều 12, 13, 14, 15 ).
          1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên.
Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các Modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt; G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch. Việc đánh giá giáo viên phải đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng khuyến khích, động viên giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng )
          2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
 - Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ tại tổ thông qua các báo cáo chuyên đề, dự giờ, thao giảng…. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
-  Có hồ sơ học tập theo quy định, việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục - có minh chứng, (5 điểm).
2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi Modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần ).
2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các Modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) chia cho 3.
           ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX:
3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lền. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.
           - Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm.
          - Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến dưới 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
4.2. Tổng hợp và làm hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non  (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
VI. Tổ chức thực hiện:
1.Trách nhiệm của Hiệu trưởng :
Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của trường, nộp kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo để phê duyệt.
Triển khai kế hoạch và hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX.
Phê duyệt kế hoạch BDTX của các giáo viên, trực tiếp quản lý và kiểm tra việc thực hiện kết hoạch BDTX của giáo viên trong nhà trường.
Cùng tham gia và giao nhiệm vụ đối với tổ trưởng chuyên môn theo dõi qua trình thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên trong tổ đối với các chuyên đế tự bồi dưỡng.
          Tổ chức đánh giá, xếp loại, tổng hợp, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên  về Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận.
Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bối dưỡng.
2. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:
Trên cơ sở kế hoạch của cá nhân, tổ chuyên môn tổng hợp, xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong tổ theo đúng  thời gian quy định.
Phê duyệt kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong tổ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả.
Xây dựng kế hoạch cụ thể ở từng giai đoạn. Tổng hợp báo cáo Ban lãnh đạo nhà trường.
3. Trách nhiệm của giáo viên:
Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân trong năm học, nộp cho Tổ trưởng chuyên môn phê duyệt, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường và kế hoạch học BDTX của cá nhân.
Báo cáo tổ trưởng, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 của trường mầm non Hoa Sen./.
 
Nơi nhận:                     
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT;
 
Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo trường;
- Tổ chuyên môn;
- Giáo viên;
- Lưu: VT.
                                                                                       Lê Thị Hiếu
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Lịch học - Lịch công tác

Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công.